Sistemi prozora i ulaznih vrata

76 mm sistemi

TROCAL nudi kod profilnog sistema sa ivičnim i srednjim zaptivanjem, PVC ulazna vrata u različitim varijantama izrade.

Sistem ivične zaptivke

Sistem ivičnog zaptivanja zasniva se na zaptivnim gumama u jednoj ravni. Jedna unutrašnja i jedna spoljašnja, trajno elastična ivična zaptivka između krila i rama služe savršenoj zaštiti.

Sistem srednjeg zaptivanja

Sistem srednjeg zaptivanja sadrži pored unutrašnjih i spoljašnjih ivičnih zaptivki, još jednu, treću srednju zaptivku u ramu. Zagarantovane su bolje vrednosti toplotne izolacije.

Ulazna vrata

Pored prozorskih, balkonskih i terasnih sistema ulaznih vrata ili kliznih i podizno-kliznih sistema, TROCAL nudi i različite varijante u oblasti PVC sistema ulaznih vrata.