76 mm sistemi

TROCAL 76 sa srednjim zaptivanjem, ClimaTec 76 – zdrava sobna klima

Za današnje izolacione i zaptivne vrednosti zgrada i prozora, veoma je važno ispravno provetravanje, za izmenu iskorišćenog vazduha i umanjenje vlažnosti vazduha. Kako se pri provetravanju ne bi nepotrebno rasipala energija, trebalo bi da se pridržavate par važnih pravila ili da se poslužite inovativnom prozorskom tehnikom. Sa ciljanom primenom luftera za žljeb prozora, vlažnost u prostorijama se može kontrolisati i odvoditi ka spolja. Pametan način da se uštedi energija.

Mehanizam provetravanja ClimaTec 76, koji je konstruisan za PVC prozorski sistem TROCAL 76 sa srednjim zaptivanjem, leži pokriven u žljebu rama. Skoro neprimetan, ali delotvoran: služi kontrolisanoj izmeni vazduha bez ručnog provetravanja i nema potrebu za strujnim izvorom. Sa ClimaTec 76 se može regulisati vlažnost vazduha u sobi. Rizik od nastanka buđi se svodi na minimum. Pritom, sistem vetrenja ClimaTec 76 se pri jakim naletima vetra automatski prilagođava pritisku koji nastaje. Osim toga, podrazumeva se da odgovara zahtevima štednje energije kao i DIN i EU propisima u vezi sa provetravanjem životnog prostora, zaštite od buke i zaštite od udara kiše.

Naše greenline načelo: energetski efikasni prozorski sistemi, stabilizatori u svežem materijalu bez učešća olova i inteligentan koncept recikliranja, pružaju dodatan plus dugotrajnosti profila.

Za današnje izolacione i zaptivne vrednosti zgrada i prozora, veoma je važno ispravno provetravanje, za izmenu iskorišćenog vazduha i umanjenje vlažnosti vazduha. Kako se pri provetravanju ne bi nepotrebno rasipala energija, trebalo bi da se pridržavate par važnih pravila ili da se poslužite inovativnom prozorskom tehnikom. Sa ciljanom primenom luftera za žljeb prozora, vlažnost u prostorijama se može kontrolisati i odvoditi ka spolja. Pametan način da se uštedi energija.

Mehanizam provetravanja ClimaTec 76, koji je konstruisan za PVC prozorski sistem TROCAL 76 sa srednjim zaptivanjem, leži pokriven u žljebu rama. Skoro neprimetan, ali delotvoran: služi kontrolisanoj izmeni vazduha bez ručnog provetravanja i nema potrebu za strujnim izvorom. Sa ClimaTec 76 se može regulisati vlažnost vazduha u sobi. Rizik od nastanka buđi se svodi na minimum. Pritom, sistem vetrenja ClimaTec 76 se pri jakim naletima vetra automatski prilagođava pritisku koji nastaje. Osim toga, podrazumeva se da odgovara zahtevima štednje energije kao i DIN i EU propisima u vezi sa provetravanjem životnog prostora, zaštite od buke i zaštite od udara kiše.

Naše greenline načelo: energetski efikasni prozorski sistemi, stabilizatori u svežem materijalu bez učešća olova i inteligentan koncept recikliranja, pružaju dodatan plus dugotrajnosti profila.