Sistem roletni

VariNova sa integrisanom Raffstore

VariNova kutija roletne sa integrisanim Raffstore nudi inovativni komfor: Raffstore ne pruža samo zaštitu sa zastorom već služi i kao zasebna zaštita od svetlosti, uz sve to opciono nudi zaštitu od insekata.

VariNova kutija roletne sa integrisanim Raffstore nudi inovativni komfor: Raffstore ne pruža samo zaštitu sa zastorom već služi i kao zasebna zaštita od svetlosti, uz sve to opciono nudi zaštitu od insekata.